ballbet贝博沃尔夫斯堡

简体中文  |  English
当前位置:首页 > 校友工作 > 校友动态
校友动态

高分子专业校友会第一届理事会组织机构

发布时间:2015-03-23 09:47:33   作者:
访问量:

名誉会长:

    党智敏: ballbet贝博沃尔夫斯堡ballbet贝博沃尔夫斯堡高分子系主任

        长:

    石少波:天津职业技术师范大学副教授

    副 会 长:

   游峰:武汉工程大学教师

    秘 书 长:

   王东瑞:ballbet贝博沃尔夫斯堡ballbet贝博沃尔夫斯堡高分子系党支部书记

    副秘书长:

   胡澎浩:ballbet贝博沃尔夫斯堡ballbet贝博沃尔夫斯堡高分子系工会主席

     查俊伟:ballbet贝博沃尔夫斯堡ballbet贝博沃尔夫斯堡高分子系副教授

     张靓:ballbet贝博沃尔夫斯堡ballbet贝博沃尔夫斯堡高分子系讲师

 

 

ballbet贝博沃尔夫斯堡(河南)有限公司